Make your own free website on Tripod.com

Para establecer contacto con esta empresa dirigirse a:

Presidente José A. Lichter Salido

E. Osuna #1202 Pte. C.P. 80020 Culiacán, Sin, México.

Teléfono: (667) 714-90-02 FAX (667) 714-87-00 P.O. Box 711

E-Mail: agrilichter@cln.megared.net.mx

Vicepresidente ejecutivo C.P. José A. Lichter Acosta

E. Osuna #1202 Pte. C.P. 80020 Culiacán, Sin, México.

Teléfono: (667) 714-87-50 ,714-19-44, 714-19-37 P.O. Box 711

FAX (667) 714-87-00

E-Mail: agrilichter@cln.megared.net.mx

Gerente de Comercialización Ing. Jorge Luis Lichter Acosta

E. Osuna #1202 Pte. C.P. 80020 Culiacán, Sin, México.

Teléfono: (667) 714-87-50, 714-19-44, 714-19-37 P.O. Box 711

FAX (667) 714-87-00

E-Mail: agrilichter@cln.megared.net.mx

2001 © AGRILICHTER Todos los Derechos Reservados

Culiacán, Sinaloa, México. PS-DESIGNS